راز و نیاز شیفتگان

خدایا کیست آن‏که شیرینى محبتت را چشید پس به جاى تو دیگرى را برگزید؟و کیست آن‏که با مقام قرب تو انس یافت‏ پس مایل به روى برتافتن از تو شد؟خدایا،ما را از کسانى قرار ده که براى قرب و ولایتت برگزیدى،و براى دوستى و محبتت‏ خالص نمودى،و براى دیدارت مشتاق کردى،و به قضایت راضى ساختى،و نعمت نگاه به جمالت را عطایش کردى،و به خشنودى‏ات مخصوص گرداندى،و از غم هجران و دورى‏ات پناه دادى،و در جوارت در جایگاه راستى جاى‏ دادى،و به شناخت خود اختصاص دادى،و براى بندگى‏ات سزاوار کردى،و به اراده‏ات دلباخته فرمودى،و براى تماشاى جمالت برگزیدى،و رویش را براى خود از غیر پاک کردى،و دلش را براى عشقت فارغ نمودى،و آن را به سوى آنچه نزد توست راغب فرمودى،و یادت را به او الهام کردى،و شکرت را نصیبش نمودى،و به طاعتت مشغول ساختى،و او را از بندگان‏ شایسته‏ات گرداندى،و براى رازونیازت انتخاب کردى،و جدا کردى از او هرچه که او را از تو جدا مى‏کند،خدایا ما را ما را از کسانى قرار ده که شیوه‏هاشان آرام گرفتن به درگاه توست در حال زارى و روزگارشان آه و ناله است،و پیشانى‏شان در پیشگاه عظمتت بر سجده،و دیدگانشان در خدمتت بى‏خواب گشته است،و اشکشان از خشیت تو روان، و قلوبشان به عشقت آویخته و دلهایشان از هیبتت از جا کنده است،اى آن‏که انوار قدسش براى دیدگان  عاشقانش جلوه‏گر است و بزرگیهاى جمالش براى قلوب عارفانش دیدنى است،اى آرمان دل مشتاقان،اى‏ نهایت آروزهاى عاشقان،از تو درخواست مى‏کنم دوستى خودت را و دوستى آنان‏که تو را دوست دارند و دوستى هر کارى که مرا به میدان‏ قرب تو مى‏رساند،و اینکه خودت را نزد من محبوب‏تر از دیگران قرار دهى و عشقم را به وجودت راهبر به سوى خرسندى‏ات بگردانى‏ و شوقم را به حضرتت بازدارنده از نافرمانى‏ات سازى،خدایا تماشاى زیبایى وجودت را بر من منّت گذار و به من به دیده عشق و عاطفه بنگر،و روى از من متاب،و مرا نزد خود از اهل خوشبختى و بهره‏مندى‏ قرار ده،از اجابت کننده،اى مهربان‏ترین مهربانان.

/ 0 نظر / 8 بازدید